PASLAUGOS

Mūsų Siūlomos paslaugos

Įmonės pardavimų, rinkodaros veiklos pertvarkymų planavimas ir įgyvendinimas, siekiant veiklos efektyvumo, pelningumo ir konkurencingumo.
Laikino valdybos nario, įmonės pardavimų-rinkodaros vadovo paslaugos.
Potencialių rinkų, įskaitant eksporto, rinkos segmentų nustatymas, įėjimo strategijų kūrimas, planavimas ir pagalba įgyvendinant priimtus sprendimus.

„Darnaus pasaulio“ paslaugos yra naudingos kai :

• daugiametę patirtį turinčios įmonės susiduria su iššūkiu, kaip užtikrinti verslo tęstinumą, išlaikyti ar padidinti užimamą rinkos dalį;
• turima produktų pasiūla tampa kliūtimi, siekiant padidinti pardavimus ar pardavimo marža artėja prie nuostolingos veiklos taško;
• įmonės, sėkmingai didindamos pardavimų apimtis, susiduria su iššūkiu spėti laiku pertvarkyti įmonės pardavimų valdymą;
• įmonėms ribotam laikui reikia aukštos kvalifikacijos vadovo pagalbos pertvarkant rinkodaros –pardavimų skyriaus darbą;
• netikėtai prarandamas įmonės vadovas (esamo vadovo pasitraukimas, atleidimas, trauma, liga, mirtis ir panašiai).